Rodzaje psychoterapii

Osoba decydująca się na podjęcie psychoterapii staje przed jednym z najpoważniejszych dylematów – czy zdecydować się na psychoterapię indywidualną czy też grupową. Każda z tych opcji ma swoje cechy charakterystyczne, jest przeznaczona dla konkretnych osób oraz charakteryzuje się odmiennymi sposobami działania. W większości przypadków wybór jednej z nich jest uzależniony od indywidualnych preferencji samego pacjenta, ale w niektórych sytuacjach to terapeuta może zasugerować określoną formę terapii.

REKLAMA: dr. Myszkowska – Litwa | Gabinet psychoterapii

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna opiera się na bezpośrednim kontakcie pacjenta z terapeutą. W tym przypadku terapeuta poświęca swojemu klientowi cały swój czas, energię, uwagę i zainteresowanie, co pozwala na całkowite skupienie na pojedynczym człowieku, a tym samym na lepsze przepracowanie jego problemów. Cała sesja (trwająca zazwyczaj około godziny) jest poświęcona pacjentowi i nie ma w niej miejsca na pozostałych uczestników procesu leczenia.

Psychoterapia grupowa
Opcją przeciwstawną do psychoterapii indywidualnej jest psychoterapia grupowa, która polega na tym, iż pacjent bierze udział w systematycznych spotkaniach grupy osób pod przewodnictwem jednego lub dwóch psychoterapeutów. W tym przypadku grupa liczy od kilku do maksymalnie kilkunastu osób i może być zarówno zróżnicowana pod względem problemów, jak i sklasyfikowana względem konkretnej trudności (na przykład samotne matki, dorosłe dzieci alkoholików, kobiety borykające się z przemocą domową i wiele innych). Wśród psychoterapii grupowych można wymienić dwie podstawowe grupy – zamkniętą (gdzie skład jest stały) oraz otwartą (gdzie skład ulega zmianie, a uczestnicy terapii przychodzą i odchodzą). Grupa zamknięta cechuje się większym poziomem bezpieczeństwa i zaufania, ale grupa otwarta umożliwia nabywanie umiejętności adaptacji oraz nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi.

Psychoterapia grupowa umożliwia skonfrontowanie swoich problemów z wieloma odbiorcami, a tym samym może być źródłem wielu innowacyjnych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań. Jednak niektóre osoby (na przykład nie potrafiące rozwiązywać swoich problemów w grupie i ze względu na swoje cechy osobowościowe przeszkadzające innym) powinny zdecydować się na psychoterapię indywidualną.

Źródło: http://poradnik-zdrowie.eu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *