Specyfika zawodów prawniczych oraz kancelarii prawnych

Kancelaria prawna to miejsce pracy prawnika, czyli osoby, która ukończyła studia prawnicze. Istnieje jednak kilka rodzajów kancelarii prawnych, gdyż mogą one działać w Polsce w różnych formach, takich jak:

  • kancelaria adwokacka
  • kancelaria radcy prawnego
  • spółka cywilna
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa

Strona internetowa adwokatów TMH z RzeszowaWyłącznym przedmiotem usług kancelarii prawnych działających jako spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe jest udzielanie pomocy prawnej zainteresowanym. Aby założyć kancelarię prawną konieczne jest posiadanie tytułu adwokata bądź radcy prawnego. Co więcej, nie jest możliwe zakładanie wspólnych kancelarii przez adwokatów i radców prawnych ze względu na przepisy prawne regulujące ich działanie w różny sposób.

Głównym zadaniem kancelarii prawnych jest reprezentowanie klientów przed sądami oraz urzędami, doradztwo w zakresie wątpliwości związanych z prawem,  konsultacje, pomoc podczas negocjacji czy transakcji biznesowych.

Radca prawny to zawód, którego przedstawiciele zajmują się udzielaniem pomocy prawnej, porad oraz konsultacji. Jest to wolny zawód opierający się na zaufaniu. Z kolei adwokat to osoba zajmująca się pomocą prawną polegającą głównie na opiniowaniu i sporządzaniu aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami oraz sądami. Stąd adwokaci są potocznie nazywani „obrońcami sądowymi”. W Polsce funkcjonuje dualny system, według którego radca prawny i adwokat posiadają inne kompetencje oraz skupiają się na różnych obszarach działania, jednak nie wpływa to na na nazywanie przedstawicieli zarówno jednego jak i drugiego zawodu zwyczajowo „mecenasem”. Aktualnie zostały rozpoczęte działania dotyczące zmiany ich kompetencji i utworzenia jednego uniwersalnego zawodu, którego przedstawiciele mogliby świadczyć usługi obecnie wchodzące w obowiązki dwóch specjalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *